ייעוץ וליווי שמאימשרדנו מעניק מטריית שירותי יעוץ ליזמים וחברות בניה המתבססת על שמאות מקרקעין, לצד ידע וניסיון נרחב בתחום הבנייה למגורים, החל משלב ההתמודדות במכרז או המשא ומתן לרכישת הזכויות בקרקע, דרך שלבי תיאום התכנון, הביצוע והשיווק, ועד סיום עבודות הגמר ו"מסירת המפתח".

הערכות שווי –

אומדן שווי המגרש או המקרקעין לצורך השתתפות במכרזים של מינהל מקרקעי ישראל וגופים ציבוריים או כינוסי נכסים.

ניתוח השימוש המיטבי במגרש או במקרקעין וביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקט ("דוח אפס").

אומדן שיעור התמורה הראוי לקבלן ולבעל הקרקע בעסקת קומבינציה.

 

יעוץ וליווי שמאי -

ניצול נכון וכלכלי של זכויות הבנייה המוקנות למגרש, לרבות תמהיל הדירות המומלץ.

יעוץ לתכנון אופטימלי של דירות המגורים ו/או שטחי המסחר, לטובת מיצוי התועלת הכלכלית מהשטחים הבנויים.

אומדן לצפי תביעות לירידת ערך ותשלומי היטלי השבחה, מיסי מקרקעין ותשלומים למינהל מקרקעי ישראל.

 

סקרי שוק ומידע תכנוני-

ביצוע סקרי שוק וניתוח הנתונים.

ניתוח מידע תכנוני ו/או בדיקת נתוני רישוי בתיק הבניין.